Vejledning for skribenter

Bidrag sendes til de respektive landes lokalredaktør som e-mail, sammen med illustrationer i elektronisk form.

Elektroniske billeder skal have en opløsning på mindst 300 dpi i den størrelse, de skal trykkes i. Ved brug af digtalkamera skal bruges den bedste opløsning, kameraet har. Illustrationer skal være forsynet med kildeangivelse/fotograf eller institution.

Artikler skal aftales mellem lokalredaktør og skribent mht. afleveringstidspunkt, omfang, illustrationer, emne, indfaldsvinkel – og relevans, så vi i højere grad får bestilte og relevante artikler, der har indfaldsvinkler af interesse for et nordisk publikum.

Afleveringsfristerne for bidrag er nu: 1. februar, 30. april, 21. august og 26. oktober.

Generelt bør det ved valg af emne naturligvis overvejes:

  • hvorvidt emnet vedrører arkivverdenen, eller
  • om bidraget bør bringes andetsteds
  • om det fortrinsvis har national interesse eller/og har interesse for andre nordiske lande.

Så vidt muligt bør artikler struktureres, så der fokuseres på generelle / principielle forhold, som kolleger i øvrige lande kan forholde sig til. Artikler skal skrives til de øvrige landes læsere med undgåelse af indforståethed.

Artiklerne med nordisk komparation bør foretrækkes.

En normalside i NA med et billede og mellemtitler ligger mellem 2.400 – 3.200 typeenheder inklusive mellemrum.

Artikler inklusive illustrationer bør (som hovedregel) ikke fylde mere end 4 tryksider.

På den baggrund kan der (groft) opereres med forskellige artikellængder, uden at det bliver rigidt, men for at lette redaktions- og planlægningsarbejdet for hovedredaktøren.

Generelt bør tilstræbes flere, men korte bidrag, gerne bidrag af 1-2 tryksider.

I hvert nummer – og under hvert land – vil redaktionen foretrække en blanding af længere og kortere artikler, herunder også ganske korte notitser.

Redaktionen kan udsætte eller afvise publicering af bidrag.

Artikler bør som udgangspunkt være vel illustrerede.