Redaktion

Nordisk Arkivnyts redaktion

Redaktionen

Redaktionen består af en lokalredaktør fra hvert af de nordiske lande og en hovedredaktør, en funktion der går på skift mellem de nordiske lande – som regel med fem års mellemrum.

Redaktionen mødes årligt for at planlægge næste årgang af NA og vurdere den sidste årgang. Redaktionen arbejder selvstændigt i henhold til de formål, redaktionen har lagt, og som har været godkendt af rigsarkivarerne.

Hovedredaktøren

Hovedredaktøren er ansvarlig for, at NA udkommer regelmæssigt. Hovedredaktøren leder redationen og redaktionsmøderne. Han / hun sørger for layout, at tidskriftet bliver trykt, og at hvert nummer bliver sendt:

  1. til hvert rigsarkiv med det antal, hver lokalredaktør beslutter – og
  2. til enkelt-abonnenter ifølge en liste, som hovedredaktøren vedligeholder.

Lokalredaktørernes rolle

Lokalredaktørernes rolle er at deltage i redaktionens arbejde. Hovedrollen er at indsamle materiale i sit eget land. I forbindelse med det skal de sørge for:

  • At emnet er relevant,
  • opfylder tidskriftets formål, og
  • at det falder inden for de kriterier, som redaktionen har lagt.

Lokalredaktørerne skal desuden være opmærksomme på:

  • At de enkelte forfattere er klar over de rammer, der gælder for bidrag, der bringes i NA.
  • At artiklerne er af den ønskede længde, som redaktionen har fastlagt.
  • At der er titel og undertitler i artiklerne.
  • At der er billeder og billedtekster til hver artikel samt en prioritering af, at de billeder, der skal bringes, må være af en vis kvalitet og form (se regler derom). At bidrag bliver indsendt til hovedredaktøren, inden tidsfristerne udløber (1/2, 30/4, 21/8, 26/10).
  • At korrektur bliver læst, og rettelser returneret inden for en uge.

HUVUDREDAKTÖR

 

 

 

 

 

 

 

Maria Larsson Östergren
Riksarkivet
Box 12541
S-10229 STOCKHOLM
Tel.: (+46)10 476 88 92

E-post: maria.larsson-ostergren@riksarkivet.se

LOKALREDAKTÖRER

NA2017 - Julie Avery - foto ved Tom Jersø

 

 

 

 

 

 

Danmark

Julie Avery
Rigsarkivet
Rigsdagsgården 9
DK-1218 København K
Tel.: (+45)41 71 72 24
e-post: jav@sa.dk

 

Pertti Hakala

Finland

Pertti Hakala
Riksarkivet
Box 258. FIN-00171 Helsingfors
Tel.: (+358) 295 33 70 14
Fax: (+358)9 17 63 02

E-post: pertti.hakala@narc.fi

 

Island

Karen Sigurkarlsdóttir
Islands Nationalarkiv, Reykjavík
Laugavegur 162
IS-105 Reykjavík
Tel.: +354 590 33 00
e-post: karen@skjalasafn.is

 

NO-NA2-14-fredrik-bilde

 

 

 

 

 

Norge

Fredrik Larsen Lund

Riksarkivet

Postboks 4013 Ullevål Stadion

N-0806 Oslo

Tlf.: (+47) 22022600

E-post: frelun@arkivverket.no

andreas_web

 

 

 

 

 

Sverige

Andreas Wallgård
Riksarkivet
Box 126
S-592 23 Vadstena
Tel.: (+46) 10 476 87 83

E-post: andreas.wallgard@riksarkivet.se