Kontakt os

Nordisk Arkivnyt utges av Riksarkivet i Sverige mellan åren 2015 – 2019.

Riksarkivets kontaktuppgifter:

Riksarkivet
Box 12541
SE – 102 29 Stockholm
SVERIGE

Tlf: +46 10 – 476 88 92 – Huvudredaktör, direktnummer
Tlf: +46 10 – 476 70 00 – Växel

Huvudredaktör

Maria Larsson Östergren

Lokalredaktörer

tar emot och är ansvariga för bidrag från respektive land.
Danmark: Leon Jespersen
Finland: Pertti Hakala
Norge: Fredrik Larsen Lund
Sverige: Andreas Wallgård
Island: Karen Sigurkarlsdóttir