Nordisk Arkivnyts formål

Nordisk Arkivnyt udgives af de nordiske rigsarkiver. Bladet er arkivernes nyhedsorgan og udkommer fire gange om året.

Nordisk Arkivnyts formål:

  1. Er at være et fælles organ for arkivvæsenerne i de nordiske lande, dvs. Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. NA skal både fremhæve det fælles nordiske på arkivområdet og det, der adskiller de enkelte lande, og i det hele taget støtte ideen om fællesskab og samarbejde.
  2. Er i højere grad at fungere som et nyhedsorgan end som et rent fagligt magasin. Her finder man informative artikler om projekter og erfaringer af relevans for kolleger, information om planlagte eller afholdte faglige møder og arrangementer, personalenyt foruden information om nye publikationer og udstillinger. NA skal således formidle praktiske erfaringer og viden inden for det arkivfaglige område.
  3. Er at være en kanal for nye synspunkter inden for arkivfaget. Det tilstræbes at opfange mere principielle, faglige debatter og udviklingstræk; men NA skal således ikke selv være et tungt fagtidsskrift med lange, vægtige fagartikler. Derimod kan man her blive gjort opmærksom på sådanne artikler eller bøger udgivet i udlandet eller i de andre nordiske lande. NA skal på den måde forsøge at referere til den øvrige omverden inden for arkivfaget, blandt andet ved at bringe sammendrag af artikler fra centrale, udenlandske arkivfaglige tidsskrifter.